Td ameritrade kos perdagangan opsyen

Khususnya, apa-apa keputusan yang anda boleh buat untuk membeli, menjual atau memegang suatu keselamatan berdasarkan penyelidikan semacam itu akan menjadi milik anda sendiri dan tidak dengan apa-apa cara yang dianggap disokong atau dipengaruhi oleh atau dikaitkan dengan TD Ameritrade. Tambahan pula, TD Ameritrade tidak bertanggungjawab terhadap ketepatan, kesempurnaan atau ketepatan masa penyelidikan sedemikian atau untuk mengemaskini penyelidikan sedemikian, yang boleh berubah tanpa notis pada bila-bila masa.

Bahan penyelidikan pihak ketiga yang diperoleh daripada syarikat yang tidak bergabung dengan TD Ameritrade, dan disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Semua nama produk dan perkhidmatan adalah milik pemilik masing-masing. Notis Pendedahan Penyelidikan TD Ameritrade membayar pelbagai sumber luar untuk bahan penyelidikan mengenai pelaburan dan sekuriti yang sumber luar tersebut mengedarkan kepada pelanggan mereka sendiri.

ETPs songsang berusaha untuk memberikan kebalikan dari pulangan pelaburan, juga setiap hari, dari indeks atau penanda aras yang diberikan, sama ada secara keseluruhan atau oleh gandaan. Oleh kerana kesan penggabungan dan mungkin kesilapan korelasi, ETPs yang leveraged dan songsang dapat mengalami kerugian yang lebih besar daripada yang biasanya dijangkakan. Pengkompaunan juga boleh menyebabkan perbezaan berleluasa di antara prestasi ETP dan indeks atau penanda aras yang mendasarinya, supaya pulangan lebih panjang daripada satu hari dapat berbeza dalam jumlah dan arah dari pulangan sasaran dalam tempoh yang sama.

Perdagangan margin meningkatkan risiko kerugian dan termasuk kemungkinan penjualan paksa jika ekuiti akaun turun di bawah tahap yang diperlukan. Keistimewaan dagangan margin tertakluk kepada kajian dan kelulusan TD Ameritrade.

ETN melibatkan risiko kredit. Pembayaran balik prinsipal, apa-apa faedah, dan pembayaran apa-apa pulangan pada tarikh matang atau apabila penebusan bergantung kepada kemampuan penerbit untuk membayar.

Pelaburan sektor mungkin melibatkan risiko yang lebih besar daripada pelaburan dalam dana lain dengan kepelbagaian yang lebih luas. Kepelbagaian tidak menghilangkan risiko kerugian pelaburan.

Nilai pasaran ETN mungkin terpengaruh jika penarafan kredit penerbit diturunkan. Untuk mengakses platform hanya log masuk ke akaun anda di tdameritrade. Hadkan satu tawaran setiap pelanggan, kos perdagangan opsyen harga td. Ia adalah tokoh yang pernah menjadi morphing yang mungkin menghilangkan yang terbaik daripada kita. Tambahan lagi, TD Ameritrade tidak bertanggungjawab terhadap ketepatan, kesempurnaan atau ketepatan masa penyelidikan sedemikian atau untuk mengemaskini penyelidikan sedemikian, yang kos perdagangan opsyen harga td tertakluk kepada perubahan tanpa notis pada bila-bila masa. Sudah tentu anda mempunyai banyak kajian lanjutan lain seperti alat analisis Fibonacci dan alat lukisan untuk menarik sokongan dan garis rintangan anda sendiri. Oleh kerana kesan penggabungan dan mungkin kesilapan korelasi, ETPs yang leveraged dan songsang dapat mengalami kerugian yang lebih besar daripada yang biasanya dijangkakan. Yuran kontrak, latihan, dan penyerahan masih digunakan. Mengira keuntungan dan kehilangan keuntungan anda pada asas kos yang diselaraskan dan tempoh pemegangan.

Prestasi lalu tidak menjamin keputusan masa depan. Nilai mana-mana dana tertutup akan berubah-ubah dengan nilai sekuriti dan penawaran dan permintaan dalam pasaran sekunder. Sehingga penyenaraian asal dana tertutup di bursa, tiada saham dana tertutup akan mempunyai sejarah perdagangan awam. Dana tertutup boleh berdagang pada premium atau diskaun kepada nilai aset bersih mereka. ETN tidak mendapat hutang dan sebahagian besar tidak memberi perlindungan utama.

Leverage and reverse ETNs tertakluk kepada risiko turun naik yang ketara dan risiko unik lain yang perlu difahami sebelum melabur. ETN yang mengandungi komponen yang didagangkan dalam mata wang asing tertakluk kepada risiko pertukaran asing. Hak panggilan oleh penerbit boleh menjejaskan nilai nota. Sesetengah ETF yang terdapat dalam Senarai ini mungkin tertakluk kepada pembayaran ganti rugi dan pengecualian, dan kurang pembayaran balik dan pengecualian tersebut mungkin mempunyai jumlah perbelanjaan operasi tahunan yang lebih rendah i.


Sebarang cadangan, pendapat atau nasihat mengenai sekuriti atau pasaran yang terkandung dalam bahan tersebut tidak mencerminkan pandangan TD Ameritrade, dan TD Ameritrade tidak mengesahkan apa-apa maklumat yang dimasukkan dalam bahan tersebut. TD Ameritrade tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa fakta, cadangan, pendapat atau nasihat yang terkandung dalam mana-mana bahan penyelidikan sedemikian dan dengan jelas menafikan sebarang tanggungjawab untuk sebarang keputusan atau untuk kesesuaian sebarang keselamatan atau transaksi yang berdasarkannya.

kos perdagangan opsyen harga td

Maklumat yang diberikan oleh TD Ameritrade, termasuk tanpa had yang berkaitan dengan ETF Market Market dan ETF bebas komisen, adalah untuk tujuan pendidikan dan maklumat umum sahaja dan tidak boleh dianggap nasihat atau nasihat pelaburan.

Nilai pasaran ETN mungkin terpengaruh jika penarafan kredit penerbit diturunkan. ETN mungkin tertakluk kepada risiko sektor atau industri tertentu.

Akibatnya, ETP ini mungkin mengalami kerugian bahkan dalam situasi di mana indeks atau penanda aras yang mendasari telah dilakukan seperti yang diharapkan. Teknik pelaburan agresif seperti niaga hadapan, kontrak hadapan, perjanjian pertukaran, derivatif, opsyen, boleh meningkatkan ketidaktentuan ETP dan penurunan prestasi. Oleh itu, pelabur-pelabur yang memegang ETPs ini harus memantau kedudukan mereka sesering setiap hari.

Setiap pelabur individu harus mempertimbangkan risiko-risiko ini dengan berhati-hati sebelum melabur dalam suatu keselamatan atau strategi tertentu. Saham dibeli dan dijual pada harga pasaran, yang mungkin lebih tinggi atau lebih rendah daripada NAB nilai aset bersih.

Prestasi semasa mungkin lebih tinggi atau lebih rendah daripada petikan data prestasi. Pulangan pelaburan dan nilai utama pelaburan akan turun naik supaya saham pelabur, apabila ditebus, mungkin bernilai lebih atau kurang daripada kos asalnya. Sebelum melabur dalam dana ETF atau dana penutup tertutup, pastikan dengan berhati-hati mempertimbangkan objektif pelaburan, risiko, caj dan perbelanjaan sebelum melabur.

Yuran lain mungkin memohon untuk pesanan perdagangan yang diletakkan melalui broker atau melalui telefon automatik. Tiada Margin selama 30 Hari. Bagi tujuan pengiraan hari penyelesaian dianggap Hari 1. Pemilik akaun mesti memegang semua saham kedudukan ETF yang dibeli untuk sekurang-kurangnya 30 hari kalendar THIRTY tanpa menjual untuk mengelakkan yuran perdagangan jangka pendek jika berkenaan.

Tiada batasan bilangan pembelian yang boleh terjejas dalam tempoh pemegangan. Bagi tujuan pengiraan hari pembelian dianggap Hari 0. Hari 1 bermula hari selepas tarikh pembelian.


TD Ameritrade tidak memberi nasihat pelaburan, cukai atau undang-undang. TD Ameritrade Inc.


Petikan tertangguh sekurang-kurangnya 15 minit. Klik simbol dana di atas untuk melihat arus prestasi piawai untuk akhir suku kalendar terkini, dan arus prestasi ke hujung bulan terakhir. Petikan data prestasi mewakili prestasi lalu, tidak menjamin keputusan masa depan dan tidak dapat menyediakan asas yang mencukupi untuk menilai potensi prestasi produk daripada pelbagai keadaan pasaran atau kitaran ekonomi.


ETF bebas komisen tertentu mungkin bukan pelaburan yang sesuai untuk semua pelabur, dan mungkin terdapat ETF atau pilihan pelaburan lain yang tersedia di TD Ameritrade yang lebih sesuai.

kos perdagangan opsyen harga td

Yuran perdagangan jangka pendek boleh digunakan untuk setiap pembelian setiap ETF di mana ETF tersebut dijual dalam tempoh pemegangan. Yuran perdagangan jangka pendek mungkin lebih daripada komisen standard yang dikenakan ke atas pembelian dan penjualan ETF yang bukan bebas daripada komisen. Tidak ada jaminan bahawa dana tertutup akan mencapai objektif pelaburannya.

Untuk prospektus yang mengandungi maklumat penting ini dan lain-lain, sila klik pada pautan Prospektus. Sila baca prospektus dengan teliti sebelum melabur. Prestasi lalu tidak menjamin hasil atau kejayaan masa depan. Bagi dana yang mempunyai batasan perbelanjaan kontrak, tarikh tamat tempoh akan muncul di bawah nilai nisbah kos kasar dan bersih di atas. ETF tertakluk kepada risiko yang serupa dengan sekuriti asas mereka, termasuk, tetapi tidak terhad kepada risiko pasaran, pelaburan, sektor, atau industri, dan yang berkaitan dengan penyelenggaraan akaun jualan dan margin.

Sila baca prospektus dana dengan teliti untuk menentukan kewujudan apa-apa pembayaran ganti rugi atau pengecualian dan butir-butir mengenai had dan tarikh penamatan mereka. Pelabur dalam Dana Tertutup sila ambil perhatian bahawa kerana sekuriti ini tidak ditawarkan secara berterusan, tidak mungkin ada prospektus yang tersedia.


Beberapa ETF mungkin melibatkan risiko antarabangsa, risiko mata wang, risiko komoditi, risiko leverage, risiko kredit, dan risiko kadar faedah. Prestasi mungkin terjejas oleh risiko yang berkaitan dengan ketidaktentuan, termasuk pelaburan di negara atau sektor tertentu. Risiko tambahan juga mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pelaburan dalam sekuriti asing, terutamanya pasaran baru muncul, amanah pelaburan hartanah REIT, pendapatan tetap, sekuriti permodalan kecil, dan komoditi.